18 października 2021, poniedziałek 16:18
Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, rysunek,  taniec, literatura, fotografia i innych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Wiecej
18 czerwca 2021, piątek 17:15
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie, którzy w roku szkolny 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne...
Wiecej
19 maja 2021, środa 20:50
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2020/2021.
Wiecej
19 maja 2021, środa 20:44
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku szkolnym 2020/2021.
Wiecej
10 lutego 2021, środa 19:43
Miło mi poinformować, że uczennice VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Jowita Konopka 3c oraz Małgorzata Smolarczuk 3a, po raz drugi otrzymały stypendium artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego - Artura Kosickiego. Zostały docenione za wieloletnią pracę na rzecz szerzenia kultury ludowej w kraju i za granicą.
Wiecej
8 lutego 2021, poniedziałek 18:03
Z ogromną radością informujemy, że uczennica klasy I B Amelia Dakowicz oraz uczeń klasy II Bg Damian Chomaniuk zdobyli stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2021. Oboje laureaci są bardzo uzdolnionymi tancerzami.
Wiecej
15 października 2020, czwartek 17:08
Drodzy uczniowie, został przedłużony termin składania wniosków stypendialnych. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkolnym do 20.11.2020 r.
Wiecej
10 września 2020, czwartek 21:13
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne za rok 2019/2020...
Wiecej
2 czerwca 2020, wtorek 21:03
Istnieje możliwość ubiegania się o różne rodzaje stypendiów UM Białystok.
Wiecej
12 lutego 2020, środa 12:32
Szanowni Państwo,
polecamy Państwa uwadze ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego dla wyróżniających się uczniów, chcących podjąć studia na naszej Alma Mater.
Wiecej
1 października 2019, wtorek 19:36
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wzorem lat ubiegłych proponuje uczniom uzdolnionym artystycznie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.
Wiecej