12 października 2022, środa 20:43
W dniu 26.09.2022 r. Marta Suszcz, absolwentka klasy 3f - architektonicznej, odebrała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku, za wybitne wyniki w nauce.
Wiecej
21 maja 2022, sobota 10:48
Istnieje możliwość ubiegania się o różne rodzaje stypendiów UM Białystok.
Wiecej
21 marca 2022, poniedziałek 20:01
Dnia 15 marca 2022 roku Piotr Modzelewski z klasy IB uczestniczył w gali wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2022.
Wiecej
18 października 2021, poniedziałek 16:18
Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, rysunek,  taniec, literatura, fotografia i innych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Wiecej
18 czerwca 2021, piątek 17:15
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie, którzy w roku szkolny 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne...
Wiecej
19 maja 2021, środa 20:50
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2020/2021.
Wiecej
19 maja 2021, środa 20:44
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku szkolnym 2020/2021.
Wiecej
10 lutego 2021, środa 19:43
Miło mi poinformować, że uczennice VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Jowita Konopka 3c oraz Małgorzata Smolarczuk 3a, po raz drugi otrzymały stypendium artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego - Artura Kosickiego. Zostały docenione za wieloletnią pracę na rzecz szerzenia kultury ludowej w kraju i za granicą.
Wiecej
8 lutego 2021, poniedziałek 18:03
Z ogromną radością informujemy, że uczennica klasy I B Amelia Dakowicz oraz uczeń klasy II Bg Damian Chomaniuk zdobyli stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2021. Oboje laureaci są bardzo uzdolnionymi tancerzami.
Wiecej
15 października 2020, czwartek 17:08
Drodzy uczniowie, został przedłużony termin składania wniosków stypendialnych. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkolnym do 20.11.2020 r.
Wiecej
10 września 2020, czwartek 21:13
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne za rok 2019/2020...
Wiecej