3 października 2023, wtorek 19:11
Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, taniec, literatura, fotografia i inne) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Wiecej
23 września 2023, sobota 11:04
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok 2022/2023.
Wiecej
22 maja 2023, poniedziałek 15:27
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku szkolnym 2022/2023.
Wiecej
15 maja 2023, poniedziałek 18:03
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2022/2023.
Wiecej
27 kwietnia 2023, czwartek 19:11
3 kwietnia 2023 r. została ogłoszona XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych...
Wiecej
28 marca 2023, wtorek 20:09
Miło nam poinformować, że wśród 300 laureatów stypendium artystycznego przyznanego przez marszałka woj. podlaskiego znaleźli się uczniowie VILO.
Wiecej
12 października 2022, środa 20:43
W dniu 26.09.2022 r. Marta Suszcz, absolwentka klasy 3f - architektonicznej, odebrała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku, za wybitne wyniki w nauce.
Wiecej
21 maja 2022, sobota 10:48
Istnieje możliwość ubiegania się o różne rodzaje stypendiów UM Białystok.
Wiecej
21 marca 2022, poniedziałek 20:01
Dnia 15 marca 2022 roku Piotr Modzelewski z klasy IB uczestniczył w gali wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2022.
Wiecej
18 października 2021, poniedziałek 16:18
Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, rysunek,  taniec, literatura, fotografia i innych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Wiecej
18 czerwca 2021, piątek 17:15
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie, którzy w roku szkolny 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne...
Wiecej