Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom (po okazaniu dowodu tożsamości) w następujących terminach:

  • 10.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 12.45 – 13.30, (sala 52 – klub szkolny)
  • 11.03.2020 r. (wtorek), godz. 11.00 – 11.30 i 14.30– 15.00, (sala 52 – klub szkolny)
  • 12.03.2020 r. (środa), godz. 15.00 – 15.45,  (sala 52 – klub szkolny)

Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom (po okazaniu dowodu tożsamości) w następujących terminach:

  • 07.01.2020 r. (wtorek), godz. 12.00 – 15.00, (sala 52 – klub szkolny)
  • 08.01.2020 r. (środa), godz. 13.30– 15.00, (sekretariat)
  • 09.01.2020 r. (czwartek), godz. 8.00 – 10.30, (sala 52 – klub szkolny)

Przypominamy, że uczestnicy konkursu na stopniu szkolnym i rejonowym powinni posiadać (oprócz długopisu) miękki ołówek i kredki (minimum 12 kolorów) .

Na stopniu wojewódzkim, uczniowie otrzymają do ćwiczeń związanych z ekspresją, stosowne materiały.

Każdy uczestnik stopnia rejonowego przekazuje komisji kartę kodową podpisaną przez jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez dyrektora szkoły, w której się uczy (załącznik nr 3 do regulaminu).

STOPIEŃ REJONOWY – (rejon augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, m. Białystok, m. Suwałki, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski)

18.12.2019, środa, godz. 10oo  VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

Przewodnicząca Ewa Onoszko


Pozostałe informacje (strona Kuratorium)