Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

informujemy, że kwota składki podstawowej, ubezpieczenia grupowego uczniów naszej szkoły (InterRisk), wynosi 65 zł.

Po zaistniałym nieszczęśliwym wypadku uprawnieni do otrzymania świadczenia, tj. rodzic, opiekun prawny bądź poszkodowany po zakończonym leczeniu powinien:

  • pobrać i wypełnić druk zgłoszenia dostępny w kancelarii szkoły
  • złożyć wypełniony druk w biurze agenta lub wysłać na skrzynkę e-mail lub listem poleconym na adres:

Kapitał Krzywiec
15-003 Białystok
Sienkiewicza 81/3, lok. 109
tel./fax 85 6761040
tel. 531 499 933
kapitalkrzywiec@onet.pl

www.kapital.net.pl

  • wraz z drukiem zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej informującej o rodzaju zdarzenia, przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze szpitala, potwierdzenie zakończenia leczenia.