Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(NOWE)

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 został przygotowany zgodnie z zapisami Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).