Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 został przygotowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

terminarz 2021-2022 (pdf)
terminarz 2021-2022 (docx) (do odczytu)