Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 został przygotowany na podstawie:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
  • zarządzenia nr 6/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych liceach ogólnokształcących i publicznych technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcącego dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Terminarz, zasady i kryteria rekrutacji 2024