Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta
w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023

przewodniczący: p. Piotr Kośnik III F
wiceprzewodniczący: p. Krzysztof Szerszeń III A
sekretarz: p. Beata Kalska-Szostko II D
skarbnik: p. Joanna Rytwińska I I
członek:
p. Agnieszka Błahuszewska II I
członek:
p. Wojciech Kotowski III B
członek: p. Artur Łukaszewicz II B

Komisja rewizyjna:

   
   

Rada Rodziców
VI LO IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i ksero można dokonywać na konto o numerze:
49 1500 1344 1213 4005 9119 0000
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę
Dziękujemy