Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta
w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

przewodniczący: p. Krzysztof Piotrowski II Gp
wiceprzewodniczący: p. Beata Kalska – Szostko II Ap
sekretarz: p. Jacek Kłos II Bp
skarbnik: p. Joanna Kotyńska II Dp
członek:
p. Anna Kożan I E
członek:
p. Monika Naumowicz III C

Komisja rewizyjna:

p. Mariusz Sławicki II Ag
p. Anna Falkowska I A

Rada Rodziców
VI LO IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i ksero można dokonywać na konto o numerze:
49 1500 1344 1213 4005 9119 0000
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę
Dziękujemy