Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta
w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023

przewodniczący: p. Piotr Kośnik II F
wiceprzewodniczący: p. Krzysztof Szerszeń II A
sekretarz: p. Wojciech Szczepkowski I A
skarbnik: p. Wojciech Kotowski II B
członek:
p. Natalia Chomontowska II E
członek:
p. Magdalena Jurczuk II D
członek: p. Artur Łukaszewicz I B

Komisja rewizyjna:

   
   

Rada Rodziców
VI LO IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i ksero można dokonywać na konto o numerze:
49 1500 1344 1213 4005 9119 0000
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę
Dziękujemy