Organizacja Roku

1 września 2020 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
25 stycznia – 7 lutego 2021 r. Ferie zimowe
4 – 17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach III
4 – 20 maja 2021 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie