Organizacja Roku

1 września 2022 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
23 stycznia – 5 lutego 2023 r. Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasach III (po GIM)
4 – 23 maja 2023 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
23 czerwca 2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie