2 czerwca 2020, wtorek 21:03
Istnieje możliwość ubiegania się o różne rodzaje stypendiów UM Białystok.
Wiecej
12 lutego 2020, środa 12:32
Szanowni Państwo,
polecamy Państwa uwadze ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego dla wyróżniających się uczniów, chcących podjąć studia na naszej Alma Mater.
Wiecej
1 października 2019, wtorek 19:36
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wzorem lat ubiegłych proponuje uczniom uzdolnionym artystycznie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.
Wiecej
19 maja 2019, niedziela 22:30
Urząd Miasta Białystok informuje o możliwości przyznania stypendium za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2018/2019.
Wiecej
19 maja 2019, niedziela 22:39
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku szkolnym 2018/2019.
Wiecej
19 maja 2019, niedziela 22:36
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2018/2019.
Wiecej
23 października 2018, wtorek 18:25
Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, taniec, literatura, fotografia i innn) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Wiecej
1 października 2018, poniedziałek 21:23
Istnieje możliwość ubiegania się o to stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego.
Wiecej
5 września 2018, środa 10:12
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne fundowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.
Wiecej