Stypendium edukacyjne

23 września 2023, sobota 11:04

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok 2022/2023. Stypendia mogą otrzymywać uczniowie zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolny 2022/2023 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski są do pobrania w gabinecie pedagoga (pierwsze piętro, gabinet P).

Termin składania wniosków: 23.10.2023 r.

Urszula Grybowicz
pedagog

7 grudnia 2023, czwartek 18:00
Rewelacyjne mikołajkowe karaoke sprawiło, że tanecznym krokiem i przy dźwięku dzwoneczków, wkroczyliśmy w czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta w roku.
Wiecej
7 grudnia 2023, czwartek 17:46
Czy można dać niechcianej książce drugie życie?
Wiecej
7 grudnia 2023, czwartek 17:19
Uczniowie klasy 3D: Bartosz Grodzki, Mikołaj Kowalczuk i Łukasz Łaszkiewicz pod opieką prof. Marzenny Skibickiej zostali laureatami finału etapu międzywojewódzkiego konkursu „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec.
Wiecej