Źródła finansowania

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych,  jak również podniesienie kwalifikacji przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach poprzez dofinansowanie wyjazdów głównie do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, job shadowing, konferencjach i seminariach.

Dnia 12.11.2015 zostaliśmy poinformowani przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, iż nasz wniosek umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2015 został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, którego główne wytyczne znajdują się na stronie programu:

www.erasmusplus.org.pl/power/

Zobacz prezentację

Więcej informacji o programie PO WER  pod adresem:

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna

Joanna Sawicka
nauczyciel języka angielskiego