Spotkanie dla Beneficjentów Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna

23 października 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dla Beneficjentów Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna, na które przyjechali koordynatorzy projektów oraz księgowe z całej Polski.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami: jak dobrze zrealizować projekt, jak zapewnić trwałość rezultatów w projekcie, jak rozliczać go finansowo, korzystać z systemu Mobility Tool oraz dobrze wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami/partnerami projektów.

Serdeczne podziękowania Agencji Narodowej Programu Erasmus+ za zorganizowanie spotkania.