Prezentacje i materiały przygotowane przez uczniów z krajów partnerskich – PESO DA REGUA, PORTUGALIA 2021

C3 – MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI –

PESO DA REGUA, PORTUGALIA

W DNIACH 11-15.10.2021

Podczas wizyty w Peso da Regua, uczniowie z poszczególnych krajów partnerskich przedstawili prezentacje dotyczące edukacji społecznej oraz inne przygotowane przez siebie materiały na temat mediacji rówieśniczej w ramach realizacji programu Erasmus+ pt. ”Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation”.

Oto zaprezentowane zagadnienia:

https://youtu.be/lu2JZEfoUB4