Klub Erasmus+

Informujemy, że powołany został “KLUB ERASMUS+”

Uczniowie złożyli deklaracje udziału podpisane przez rodziców – 25 uczniów zostało zakwalifikowanych do realizacji projektu.

Cele Klubu Erasmus+:

  • zapoznanie młodzieży uczestniczącej w projekcie z mediacją rówieśniczą,
  • rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania konfliktów szkolnych,
  • wyznaczenie grupy uczniów pełniących funkcję mediatorów rówieśniczych,
  • podniesienie kompetencji językowych (zajęcia prowadzone są w języku angielskim),
  • przygotowanie uczniów na poszczególne mobilności.

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE