Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

10 czerwca 2024, poniedziałek 18:00

Drodzy uczniowie, szukam kandydatów do stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania. Stypendium możne być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał wybitne osiągnięcia w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Bliższe informacje oraz wniosek otrzymacie w gabinecie pedagoga.

Termin składania wniosków
– 17.06 2024 r.

23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej