Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym „Behaviour and Conflicts New Methodologies, Motivation and cooperation Strategies”

10 lipca 2022, niedziela 12:13

Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Kurs odbył się w Barcelonie w dniach 08-20.05.2022 w ramach programu Erasmus+, Akcja KA1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Aktywny udział w zajęciach kursowych i komponencie kulturowym (zwiedzanie miasta) umożliwił wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk z nauczycielami/nauczycielkami ze Słowenii, Portugalii, Grecji, Niemiec, Finlandii, Węgier, Belgii, Estonii, Rumunii, Włoch oraz Reunion.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej narzędzi multimedialnych, uczenia się/nauczania z zastosowaniem metody projektu, technik motywujących, metod relaksacyjnych, inteligencji emocjonalnej, różnych sposobów komunikowania się (postawa bierna, asertywna, agresywna), źródeł i powodów konfliktów, mediacji rówieśniczej, diagnozowania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Kurs jest szczegółowo opisany w sprawozdaniu p. Joanny Sawickiej. Tam też znajdują się materiały szkoleniowe.

Kilka dodatkowych linków:

Emotional well-being:

Classroom management resources:

23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej