Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym „Behaviour and Conflicts New Methodologies, Motivation and cooperation Strategies”

10 lipca 2022, niedziela 12:13

Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Kurs odbył się w Barcelonie w dniach 08-20.05.2022 w ramach programu Erasmus+, Akcja KA1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Aktywny udział w zajęciach kursowych i komponencie kulturowym (zwiedzanie miasta) umożliwił wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk z nauczycielami/nauczycielkami ze Słowenii, Portugalii, Grecji, Niemiec, Finlandii, Węgier, Belgii, Estonii, Rumunii, Włoch oraz Reunion.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej narzędzi multimedialnych, uczenia się/nauczania z zastosowaniem metody projektu, technik motywujących, metod relaksacyjnych, inteligencji emocjonalnej, różnych sposobów komunikowania się (postawa bierna, asertywna, agresywna), źródeł i powodów konfliktów, mediacji rówieśniczej, diagnozowania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Kurs jest szczegółowo opisany w sprawozdaniu p. Joanny Sawickiej. Tam też znajdują się materiały szkoleniowe.

Kilka dodatkowych linków:

Emotional well-being:

Classroom management resources:

7 lipca 2022, czwartek 12:59
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning "Kuferek z pamiątkami".
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej
26 czerwca 2022, niedziela 12:50
WAKACJE! Kochane dzieci, kolejny rok szkolny za nami! Kolejny rok pełen wyzwań. Daliśmy radę :)
Wiecej