Kurs The CLIL CLUB: Methodology of English and Content for Teachers. Jaen, listopad 2016

6 lutego 2017, poniedziałek 20:37

Kurs The CLIL CLUB: Methodology of English and Content for Teachers. Jaen, listopad 2016.

W dniach 20-26.11.2016 r. uczestniczyłyśmy w ramach programu PO WER w kursie metodycznym: „The CLIL CLUB: Methodology of English and Content for Teachers”, organizowanym przez English Matters z siedzibą w Jaen, w Hiszpanii. Większość zajęć właśnie w tym andaluzyjskim mieście się odbywała.

Kurs adresowany był do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którzy chcą rozwijać swoje metody pracy służące uczeniu konkretnych przedmiotów w języku angielskim. Zajęcia służyć miały również doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli nieuczących tego języka. Pedagodzy mogli ćwiczyć rozmaite formy nauczania, takie jak: warsztaty, projekty, gry edukacyjne, gry miejskie, wycieczki edukacyjne i nauczanie zintegrowane. Głównym celem zajęć było stworzenie sytuacji, w których uczestnicy kursu, stosując metody i narzędzia CLIL, sprawdzaliby swoje językowe umiejętności służące pracy z uczniami.

Miejsca, w których odbywały się zajęcia, były wyjątkowe. Przede wszystkim samo miasto Jaen, a tu chociażby nowoczesna siedziba miejscowego Uniwersytetu. Część warsztatów prowadzona była w formie wycieczek. Poznać mogliśmy wówczas zabytki Jaen – takie jak Zamek, Castillo de Santa Catalina, zbudowany przez chrześcijan na ruinach arabskiej twierdzy czy katedrę zaprojektowaną w XVI wieku przez Andrésa de Vandelvira, czyli jeden z najpiękniejszych renesansowo-barokowych kościołów Andaluzji. Innymi wyjątkowymi miejscami, które mieliśmy szansę zobaczyć były Baeza, Ubeda i w końcu Grenada oraz piękny mauretański warowny zespół pałacowy – Alhambra.

Odwiedziny wszystkich tych miejsc były pretekstem do poznawania bogatej historii i kultury nie tylko Hiszpanii, ale przede wszystkim Andaluzji. Wiedza ta później wykorzystywana była przez nas do tworzenia projektów, konkursów i innych form aktywności, które wykorzystać możemy na lekcjach w swoich rodzimych szkołach. Podczas wszystkich zajęć poznawaliśmy metodologię zajęć CLIL i uczyliśmy się praktycznego jej zastosowania.

Niewątpliwą zaletą kursu w Jaen byli wspaniali prowadzący. Profesorowie uniwersyteccy, lektorzy języka angielskiego i w końcu nauczyciele, którzy na co dzień stosują nauczanie CLIL. Co więcej, mieliśmy również szansę poznać uczniów, z którymi za pośrednictwem Internetu stanęliśmy w szranki w konkursach wiedzy z zakresu biologii, historii sztuki, muzyki etc.

Największą wartością kursów tego typu, tak było również w tym przypadku, jest to, że nauczyciele pracujący w różnych krajach Unii Europejskiej, mają okazję wymieniać się uwagami i pomysłami, jak uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, jak je zaplanować, by zostały przeprowadzone sprawnie, a także, by udało się zrealizować zamierzone cele.

Kurs był także okazją do nawiązania przyjaźni oraz kontaktów, które mamy nadzieję, zaowocują dalszą międzynarodową współpracą szkół – nauczycieli, jak i uczniów.

9 sierpnia 2022, wtorek 13:39
Uczestniczkami zagranicznej mobilności w projekcie pt. „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Clasroom” były trzy nauczycielki z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
9 sierpnia 2022, wtorek 13:35
Po raz kolejny odbył się obóz informatyczny w Sztutowie, w którym uczestniczyli uczniowie VILO.
Wiecej
10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej