Sprawozdanie ze szkolenia w Dublinie

26 listopada 2016, sobota 20:14

Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym „CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning” w ramach projektu – Enhancing  the language competences: CLIL

Uczestnikami mobilności zagranicznej w projekcie pt. ”Enhancing the language competences: CLIL” był czteroosobowy zespół nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku realizowanego w ramach programu PO WERSE akcji KA1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Pierwsza grupa wyjechała na szkolenie w terminie od 20.06.2016 do 01.07.2016, natomiast druga odbyła mobilność od 25.07.2016 do 05.08.2016. Wszyscy nauczyciele odbywali szkolenie na kursie „CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning” w dwóch różnych zespołach  co stanowi wartość dodaną projektu jaką jest efektywniejsze dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w grupach międzynarodowych oraz między samymi uczestnikami kursu.

Kurs zorganizowany był przez English Matters, którego siedziba znajduje się w Jaen w Hiszpanii. Kursy zaś prowadzone są w różnych ciekawych miejscach w Europie. Ze względu na walory i tradycje historycznego Trinity College wybralismy miasto Dublin w Irlandii.

W zajęciach uczestniczyło 21 nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Słowenii, Turcji co stworzyło szansę wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji oraz poszerzenia horyzontów.

Mocną stroną kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców, którzy posiadali wysokie kompetencje, kreatywność i entuzjastyczne nastawienie. W trakcie szkolenia panowała przyjazna atmosfera, co przyczyniło się również do podniesienia efektywności naszej pracy.
Głównym założeniem kursu „CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning” było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zapoznanie ich z metodami i formami nauczania języka z wykorzystaniem CLIL oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności wykorzystania metodyki CLIL na zajeciach z języka angielskiego oraz wcielenie elementów języka do nauczania innych przedmiotów objętych podstawą programową.

Tematyka kursu była następująca:

  • Metody integracyjne (ice-breakers) i aktywizujące;
  • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe CLIL (Content Language Integrated Learning);
  • Metoda łącząca tradycyjne sposoby nauczania języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (Blended Learning);
  • Elementy literackie na lekcji języka angielskiego;
  • Rozwijanie umiejętności literackich u młodzieży;
  • Nauczanie komunikacji w klasie;
  • Wykorzystanie filmu na lekcji;
  • Błędy i ich poprawianie;
  • Irlandia dzisiaj;

Zajęcia kładły nacisk na praktyczne wykorzystanie metodologii CLIL obejmujące praktyczne przygotowanie lekcji na wybrany temat, portfolio, warsztaty szkoleniowe, wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu oraz kilka projektów plenerowych. Miały one miejsce w Narodowym Muzeum pt. „Bog bodies” i „Tara brooch” czy jednodnodniowa wizyta studyjna w Glendalough i Kilkenny. Szkolenie podumowano grupowymi prezentacjami oraz indywidualnym portfolio na temat merytorycznych wartości kursu. Kursanci wypełnili też ankiety ewaluacyjne oraz mieli do uzupełnienia dziennik. Ostatnie zajęcia poświęcono strategiom upowszechniania projektów oraz wymianie doświadczeń.

Po powrocie z Dublina skupiłyśmy się na przekazywaniu doświadczeń z odbytego kursu oraz propagowaniu działania programu PO WERSE – Mobilność kadry edukacji szkolnej.
Swoimi refleksjami podzieliłyśmy się zarówno z nauczycielami jak i z uczniami naszego liceum. Przedstawienie korzyści jakie daje pobyt za granicą, ukazanie najpiękniejszych zakątków Dublina i okolic zachęciło naszych uczniów do wyjazdów zagranicznych, pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz udziału w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus +  oraz PO WERSE.

Udział w kursie miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie naszych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności lingwistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności postanowiłyśmy wykorzystać w praktyce. Zastosowanie poznanych w trakcie kursu nowatorskich metod kształcenia niewątpliwie wpłynęło na podniesienie jakości prowadzonych przez nas zajęć oraz zmotywowało naszych uczniów do aktywnej pracy na lekcjach.
Realizacja mobilności w ramach Akcji KA1 to przede wszystkim ważne doświadczenie zawodowe, które pozytywnie wpłynęło na naszą pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs zagraniczny zmotywował nas do dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych.

Joanna Sawicka
nauczyciel języka angielskiego

23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej