Certyfikaty

22 grudnia 2015, wtorek 23:05

Uczestnicy projektu pt.”Using Mobile Technologies” w ramach programu PO WERSE  Akcja 1- mobilność kadry edukacji szkolnej, odebrała 18 grudnia 2015 r. dokumenty „Europass Mobilność” potwierdzające odbycie szkolenia w angielskim Yorku. Pan Tadeusz Mosiek – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wręczył na posiedzeniu rady pedagogicznej beneficjentkom certyfikaty projektu ”Europass Mobilność”. Rozdanie dokumentów poprzedziło podsumowanie, które było ostatnią formą wsparcia przewidzianą w projekcie pt. “Wykorzystanie Technologii Mobilnych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Poniesione przez  uczestników koszty szkolenia zostały całkowicie  zrefundowane.

Uczestnikami projektu były:

  • Beata Anna Garley – wicedyrektor szkoły, nauczyciel chemii,
  • Ewa Prokopowicz – nauczyciel języka angielskiego,
  • Elżbieta Radulska – nauczyciel języka angielskiego,
  • Joanna Sawicka – nauczyciel języka angielskiego,
  • Dorota Wawerska – nauczyciel języka niemieckiego,
  • Bożena Zieniuk – nauczyciel języka angielskiego,
23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej