Certyfikaty

22 grudnia 2015, wtorek 23:05

Uczestnicy projektu pt.”Using Mobile Technologies” w ramach programu PO WERSE  Akcja 1- mobilność kadry edukacji szkolnej, odebrała 18 grudnia 2015 r. dokumenty „Europass Mobilność” potwierdzające odbycie szkolenia w angielskim Yorku. Pan Tadeusz Mosiek – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wręczył na posiedzeniu rady pedagogicznej beneficjentkom certyfikaty projektu ”Europass Mobilność”. Rozdanie dokumentów poprzedziło podsumowanie, które było ostatnią formą wsparcia przewidzianą w projekcie pt. “Wykorzystanie Technologii Mobilnych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Poniesione przez  uczestników koszty szkolenia zostały całkowicie  zrefundowane.

Uczestnikami projektu były:

  • Beata Anna Garley – wicedyrektor szkoły, nauczyciel chemii,
  • Ewa Prokopowicz – nauczyciel języka angielskiego,
  • Elżbieta Radulska – nauczyciel języka angielskiego,
  • Joanna Sawicka – nauczyciel języka angielskiego,
  • Dorota Wawerska – nauczyciel języka niemieckiego,
  • Bożena Zieniuk – nauczyciel języka angielskiego,
10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
7 lipca 2022, czwartek 12:59
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning "Kuferek z pamiątkami".
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej