Certyfikaty

22 grudnia 2015, wtorek 23:05

Uczestnicy projektu pt.”Using Mobile Technologies” w ramach programu PO WERSE  Akcja 1- mobilność kadry edukacji szkolnej, odebrała 18 grudnia 2015 r. dokumenty „Europass Mobilność” potwierdzające odbycie szkolenia w angielskim Yorku. Pan Tadeusz Mosiek – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wręczył na posiedzeniu rady pedagogicznej beneficjentkom certyfikaty projektu ”Europass Mobilność”. Rozdanie dokumentów poprzedziło podsumowanie, które było ostatnią formą wsparcia przewidzianą w projekcie pt. “Wykorzystanie Technologii Mobilnych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Poniesione przez  uczestników koszty szkolenia zostały całkowicie  zrefundowane.

Uczestnikami projektu były:

  • Beata Anna Garley – wicedyrektor szkoły, nauczyciel chemii,
  • Ewa Prokopowicz – nauczyciel języka angielskiego,
  • Elżbieta Radulska – nauczyciel języka angielskiego,
  • Joanna Sawicka – nauczyciel języka angielskiego,
  • Dorota Wawerska – nauczyciel języka niemieckiego,
  • Bożena Zieniuk – nauczyciel języka angielskiego,
28 września 2023, czwartek 16:45
Serdecznie zapraszam do udziału w Olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Wiecej
26 września 2023, wtorek 20:07
W dniach 20-24 września uczniowie klas 3G i 2F uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu Euroweek- Miedzygórze.
Wiecej
26 września 2023, wtorek 19:58
Zapraszamy do udziału w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu organizowanej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Wiecej