Sprawozdanie z realizacji projektu

26 listopada 2014, środa 22:27

Sprawozdanie  z  udziału  w  zagranicznym  kursie  metodycznym  “Making  Use  of Technology Tools”

Uczestnikami mobilności zagranicznej w projekcie pt. “Using Mobile Technologies” był sześcioosobowy zespół nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku  realizowanego w ramach programu PO WERSE akcji  KA1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Pierwsza czteroosobowa grupa wyjechała na szkolenie w terminie od 26.07.2015 do 01.08.2015, natomiast dwie pozostałe nauczycielki odbyły mobilność od 16.08.2015 do 22.08.2015. Wszyscy nauczyciele odbywali szkolenie na kursie „Making Use of Technology Tools” w dwóch różnych zespołach co stanowi wartość dodaną projektu jaką jest efektywniejsze dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w grupach międzynarodowych oraz między samymi uczestnikami kursu.

Kurs organizowany był przez Stowarzyszenie York Associates w Anglii, znajdującym się w historycznym centrum miasta York. W zajęciach  uczestniczyło siedmioro nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Estonii i Finlandii, co  stworzyło  szansę  wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji oraz poszerzenia horyzontów.

Mocną stroną kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę Mika Harrisona, który posiadał wysokie kompetencje, był kreatywny i entuzjastycznie  nastawiony. W trakcie szkolenia panowała przyjazna atmosfera, co przyczyniło się również do podniesienia efektywności naszej pracy. Głównym założeniem kursu „Making Use of Technology Tools” było podniesienie kwalifikacji nauczycieli i zapoznanie z metodami i formami nauczania języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu i jego zasobów.

Zajęcia kładły nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi takich jak blog, podcasty, animowane pokazy slajdów, videoclipy, tworzenie ćwiczeń online  np. matching jumbled texts, gapfilling, zastosowanie video i DVD, tworzenie map myśli, chmur tekstowych, użycie zdjęć z Internetu, uczenie się języka z pomocą sprzętów takich jak smartfony, dyktafony, korzystanie z aplikacji, nagrywanie z ekranu komputera. Naszym zadaniem było również stworzenie blogu, przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami  Yorku  oraz przygotowanie nagrań audio na użytek online.

Wśród dodatkowych zagadnień tematycznych poruszonych w trakcie kursu znalazły się: sposoby motywowania uczniów do nauki języków obcych oraz e-learning jako jedna z metod nauczania języków obcych, przybliżenie zasad  funkcjonowania e-learningu, omówienie korzyści płynących z jej stosowania. Podczas kursu stosowane była rozmaite formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, dyskusja, debata “za i przeciw”, mini wykład, symulacje, warsztaty. Zajęcia prowadzone były przy użyciu nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej (wykorzystanie tablicy interaktywnej, projektora, nagrań wideo, prezentacji  multimedialnych), a także z wykorzystaniem rozmaitych materiałów autentycznych: artykułów z Internetu, tekstów piosenek, fragmentów filmów oraz programów telewizyjnych. Wraz z innymi uczestnikami brałyśmy udział w zajęciach kulturoznawczych. Uczestniczyłyśmy w codziennym życiu Yorku, poznawaniu ciekawych i ważnych zakątków miasta, niezliczonych zabytków oraz atrakcji turystycznych. W ramach czasu wolnego zwiedziłyśmy muzea, galerie, katedry, kościoły, parki i ogrody.

Po powrocie z Yorku skupiłyśmy się na przekazywaniu doświadczeń z odbytego kursu oraz propagowaniu działania programu PO WERSE–Mobilność  kadry edukacji  szkolnej. Swoimi refleksjami podzieliłyśmy się z nauczycielami i uczniami naszego liceum. Przedstawienie  korzyści jakie daje pobyt za granicą, ukazanie najpiękniejszych zakątków Yorku zachęciło naszych uczniów do wyjazdów zagranicznych,  pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz udziału w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz PO WERSE.

Udział w kursie miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie naszych kwalifikacji zawodowych  oraz  umiejętności  lingwistycznych. Zdobytą  wiedzę i umiejętności postanowiłyśmy wykorzystać w praktyce. Zastosowanie poznanych w trakcie kursu nowatorskich metod kształcenia  niewątpliwie  wpłynęło  na  podniesienie jakości prowadzonych przez nas zajęć oraz zmotywowało naszych uczniów do aktywnej pracy na lekcjach.

Uczestnictwo w kursie metodycznym „Making Use of Technology Tools” wpłynęło pozytywnie na sposób planowania prowadzonych przez nas zajęć lekcyjnych, zachęciło do urozmaicenia ich o technologię informacyjną. Realizacja  mobilności w ramach Akcji KA1 to przede wszystkim  ważne doświadczenie zawodowe, które pozytywnie wpłynęło na naszą pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs zagraniczny zmotywował nas do dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych.

23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej