Źródła finansowania

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Współpraca szkół

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów, wzmacniają potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, uczestnicy pozyskują wiedzę i umiejętności oraz stawiają czoło nowym wyzwaniom. Projekty w ramach partnerstw strategicznych wspierają międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu Erasmus+:

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-edukacja-szkolna/