Rekrutacja

Matematyczno-fizyczna

Klasa matematyczno-fizyczna (Ia)


Klasa matematyczno-fizyczna to profil dla uczniów, którzy chcą uzyskać wszechstronne przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych, jak i na studiach uniwersyteckich. Ten profil oferuje połączenie matematyki i fizyki z niezbędnymi do funkcjonowania w świecie współczesnej techniki kompetencjami z języka angielskiego.

Dzięki nauce w tej klasie można się sprawdzić w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Kangurze Matematycznym, Olimpiadzie Języka Angielskiego. Uczniowie mają również szansę wzięcia udziału w licznych konkursach matematycznych, fizycznych, językowych.

Klasa matematyczno-fizyczna umożliwia naukę w zakresie rozszerzonym z trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i języka angielskiego. W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.