Rekrutacja

Politechniczny

Klasa politechniczna (Ia)


Klasa politechniczna to profil dla uczniów, którzy chcą uzyskać wszechstronne przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych, jak i na studiach uniwersyteckich. Ten profil oferuje połączenie matematyki i fizyki z niezbędnymi do funkcjonowania w świecie współczesnej techniki kompetencjami z języka angielskiego.

Dzięki nauce w tej klasie można się sprawdzić w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Kangurze Matematycznym, Olimpiadzie Języka Angielskiego. Uczniowie mają również szansę wzięcia udziału w licznych konkursach matematycznych, fizycznych, językowych.

Klasa politechniczna umożliwia naukę w zakresie rozszerzonym z trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i języka angielskiego. W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.