Rekrutacja

Matematyczno-geograficzna

Klasa matematyczno-geograficzna (Ic)


Klasa matematyczno-geograficzna, to klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego.
To doskonały wybór dla uczniów planujących studia ekonomiczne lub politechniczne. Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na renomowanych wyższych uczelniach, między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie w Białymstoku, Politechnice Białostockiej.  Uczniowie mają możliwość poszerzać swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w projektach edukacji ekonomicznej oraz mogą uczestniczyć w Olimpiadzie Matematycznej, Kangurze Matematycznym, Olimpiadzie Geograficznej i innych konkursach.

W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.