Rekrutacja

Humanistyczna

Klasa humanistyczna (Ig)


Klasa humanistyczna VILO to doskonały wybór dla osób interesujących się sztuką, naukami humanistycznymi i społecznymi. W zakresie rozszerzonym realizowane są tu: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub historia.

Dobór przedmiotów w tych klasach zapewnia bardzo dobre przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach: prawo, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe oraz na kierunkach związanych z Unią Europejską.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach z politykami i działaczami społecznymi, którzy zapoznają młodzież z sytuacją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w kraju.

W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego.