Rekrutacja

Biologiczno-chemiczna

DWIE!
klasy biologiczno-chemiczne (Id oraz Ie)


Jeśli jesteś zainteresowany biologią i chemią, to polecamy Ci klasy, w których te przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym.

Jest to doskonała oferta dla przyszłych biologów, chemików, ekologów, przyrodników oraz osób wiążących swoją przyszłość z medycyną, weterynarią, psychologią i psychoterapią.

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w licznych konkursach biologicznych i chemicznych.

Na lekcje biologii i chemii zapraszani są naukowcy Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają Cię z najnowszymi wynikami swoich badań. Jeśli będziesz zainteresowany, masz możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach i prelekcjach organizowanych w białostockich ośrodkach akademickich.

Klasa D

Przewidziane są tu zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Klasa E

Przewidziane są tu zajęcia z języka angielskiego oraz rosyjskiego lub francuskiego.