Rekrutacja

Biologiczno-chemiczny

Klasy biologiczno-chemiczne (Id oraz Ie)


Jeśli jesteś zainteresowany biologią i chemią, to polecamy Ci klasy, w których te przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym.

Jest to doskonała oferta dla przyszłych biologów, chemików, ekologów, przyrodników oraz osób wiążących swoją przyszłość z medycyną, weterynarią, psychologią i psychoterapią.

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w licznych konkursach biologicznych i chemicznych.

Na lekcje biologii i chemii zapraszani są naukowcy Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają Cię z najnowszymi wynikami swoich badań. Jeśli będziesz zainteresowany, masz możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach i prelekcjach organizowanych w białostockich ośrodkach akademickich.

Klasa D

Przewidziane są tu zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego lub francuskiego.

Jak mówią uczniowie: Zachęcamy do wyboru profilu medycznego właśnie w VI LO. Wiedzę z zakresu biologii i chemii przybliżą Wam nauczyciele, których priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do matury i olimpiad przedmiotowych. W naszej szkole istnieje możliwość udziału w ciekawych lekcjach laboratoryjnych z chemii oraz mikroskopowych z biologii! Dzięki takim zajęciom zdobywamy wiedzę i doświadczenie, które sprawią, że studia na wszystkich kierunkach związanych z biologią i chemią będą bezproblemowe i przyjemne.

Klasa E

Przewidziane są tu zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub rosyjskiego.

Jak mówią uczniowie:

 Nasza klasa „E” – medyczna

 Jest po prostu fantastyczna.

 Talent w niej się nie zmarnuje –

 Każdy eksperymentuje.

 Bo dzień w dzień wszystkie „dzieciaki”

 Grzecznie noszą swe plecaki.

 A w plecaczkach książki z bioli

 Albo z chemii – jak kto woli.

 Każdy – tak jak sobie marzy –

 Pracę znajdzie wśród lekarzy.

 Nie ma wyboru lepszego

 Niż nasz profil „E” z szóstego.