Opis projektu

VI LO w Białymstoku na co dzień kieruje się polityką otwartości, bliskie są nam wartości europejskie i staramy się jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez UE przygotowując uczniów do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy, ucząc ich pokojowej koegzystencji z przedstawicielami obcych kultur i korzystając z programów unijnych. Nie bez znaczenia projekt nazwano więc „How About Broadening Horizons?”, bo VILO jest placówką, która doskonale rozumie wartość posiadania szerokiego spojrzenia tak na kwestie kulturowe, jak i naukowe.

Potrzeba realizacji projektu wynikła naturalnie w konsekwencji strategii działania obranej przez szkołę. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice uczą się od siebie zwyczajów, kultury i tolerancji wobec narodowości reprezentowanych w placówce. Wielokulturowość nadal jednak stanowi wyzwanie i konieczne jest obranie odpowiednich metod współpracy, których nauczyć się można poprzez pogłębienie bezpośrednich doświadczeń na zewnątrz. 11 mobilności zagranicznych w ramach projektu, nawiązane kontakty, umożliwią realizację tego celu.

Nauczyciele szkoły, to grono pedagogiczne z długim stażem pracy, umiejące ze sobą współpracować i widzące wspólne cele dla całej szkoły, które mogą zostać osiągnięte przez ich indywidualną działalność. Mimo kreatywności nauczycieli i wdrażania kilku autorskich kursów, napotkano na pewien rodzaj blokady w przeniesieniu edukacji na wyższy poziom. Zauważając problemy dydaktyczne związanie ze spadkiem zaangażowania uczniów na lekcjach, oraz wzrastającymi potrzebami podopiecznych, z którymi zgłaszali się sami, a także tych obiektywnych, wynikających z sytuacji na rynku pracy, postanowili przeprowadzić debatę nad programem dalszego rozwoju szkoły. Ankiety uzupełnione podczas debaty wykazały braki w pomysłach na prowadzenie zajęć (większość nauczycieli ma długi staż pracy, zauważono, że większość pomysłów została wyczerpana), braki językowe, brak wiedzy co do tego, skąd można czerpać potrzebną wiedzę metodyczną, co jest atrakcyjne dla uczniów, jak wyróżnić zajęcia dodatkowe oferowane w VI LO od innych, jak dostosować metody pracy w środowisku wielokulturowym, tak aby uczniowie odnaleźli się w Europie, brak wiedzy dotyczącej obsługi nowych narzędzi w Internecie, których używanie szkoła uznaje za priorytet w swojej dalszej drodze rozwoju.

Cele projektu dotyczą też więc wzmocnienia kompetencji metodycznych nauczycieli, co pomoże im w bardziej swobodnym kreowaniu programu lekcji i wprowadzeniu atrakcyjnych rozwiązań np. do oferty zajęć dodatkowych, wdrożenia elementów CLIL.

Oprócz tego, szkoła pragnie poszerzyć wiedzę o wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi. Zgodnie z założeniem, że jednym z jej priorytetów jest wzmocnienie pozycji na rynku europejskim, szkoła musi iść z duchem czasu, a jej rozwój, także nowoczesnych metod zdobywania wiedzy i nauczania- jednym najważniejszych celów. Możliwość obcowania z doświadczonymi pedagogami będącymi zawsze „na czasie” z nowościami i poznanie doświadczeń nauczycieli w innych placówkach, pozwoli uczestnikom mobilności na wdrożenie odpowiednich narzędzi do codziennej działalności szkoły. Szkoła stawia sobie za cel, aby po zakończeniu projektu na 80% przedmiotów korzystało się z TIK, a liczba przedmiotów, na których będą wykorzystywane elementy CLIL osiągnęła liczbę 5.

Projekt pozwoli placówce na jej lepszy odbiór w wymiarze lokalnym i regionalnym. Nowatorskie metody wyróżnią ją, pozwolą na zyskanie opinii szkoły idącej z duchem czasu, otwartej na Europę. Uczniowie zza granicy, którzy nie będą wiedzieli, którą szkołę wybrać, dowiedzą się, że w VI LO z pewnością dobrze się odnajdą. Konsekwencją realizacji projektu będzie także zagwarantowanie pozycji szkoły jako placówki na poziomie europejskim. Droga do osiągnięcia tego celu nie jest krótka, ale VI LO jest gotowe podjąć to wyzwanie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ TU:

For ensuring transparency and visibility of EU funding, the project “How About Broadening Horizons” is now online on the Erasmus+ Project Results Platform.

A description of the project, where applicable, has been published online at the following address: Project Card.