Wymiana szkolna – Izrael

Dialog międzykulturowy jest jedną z podstawowych wartości zjednoczonej Europy a warunkiem dialogu jest otwartość na kontakty i poznawanie innych kultur, wzajemny szacunek partnerów dla ich kulturowej tożsamości, ale także znajomość i akceptacja własnej odmienności.

Współpraca naszej szkoły ze szkołą ZAFIT w kibucu Kfar Menachem i wspólny projekt “Bliżej siebie” rozpoczęły się w maju 2007 roku. Inicjatorką była Anna Janina Kloza. Od tego czasu każdego roku młodzież izraelska wraz z opiekunem przyjeżdża do Białegostoku jesienią, a młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunem udaje się do Izraela. Przygotowania do wymiany trwają wiele miesięcy i obejmują akcję informacyjną, wybranie uczniów, którzy w swoich domach goszczą rówieśników z Izraela, a następnie jadą z rewizytą, spotkania z uczniami i ich rodzicami, Dyrekcją szkoły, współpracującymi nauczycielami  w celu przedstawienia idei, celów, planowanego przebiegu, harmonogramu i kosztorysu  wymiany, ustalenia podziału zadań, organizowania poszczególnych wycieczek, spotkań, wykładów, prezentacji.