Informacja o rekrutacji do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem i regulaminem projektu oraz zgłaszania się w terminie od 10.01.2016 do 20.02.2016 do uczestniczenia w projekcie realizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w okresie od 2015-12-31 do 2017-12-30 pod nazwą Enhancing the language competences: CLIL o numerze POWERSE-2015-1-PL01-KA101-016320 w ramach programu PO WERSE – Edukacja szkolna Akcja 1.

Opis projektu oraz regulamin znajdują się na stronie szkoły. Osoby chętne proszone są o pobranie załącznika nr 1 oraz nr 2 i przekazanie wypełnionych dokumentów koordynatorowi projektu w terminach wyżej wskazanych.

ZAPRASZAMY
Zespół ds Projektów i Wymian