Erasmus + 2019 KA2

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
w okresie od 2019-09-01 do 2022-08-31 realizuje w ramach programu
Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne – projekt pod nazwą
Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation
o numerze 2019-1-EL01-KA229-062543_3


Źródła finansowania

Opis projektu (PDF)

Regulamin (PDF)

Ankieta projektowa

Spotkanie dla Beneficjentów Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna

Sprawozdanie ze szkolenia w Grecji

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Projekt eTwinning (PDF)

Interior school procedures for teachers

Klub Erasmus+

Sprawozdanie – Malta 2020

Promocja projektu pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation” (PDF)

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA (PDF)

Szkolenie dotyczące korzystania z platformy eTwinning wraz z prezentacją:

Spotkania online

Sprawozdanie – Portugalia 2021

Prezentacje i materiały przygotowane przez uczniów z krajów partnerskich

Sprawozdanie ze szkolenia w Bari – grudzień 2021

Mobilność wirtualna C5 – Crema, Włochy – luty 2022

Mobilność partnerów projektu w Białymstoku pt. “Aktywne słuchanie”

Dzień otwarty i promocja projektów programu Erasmus+

Spotkanie podsumowujące realizację projektu – Ateny, Grecja – czerwiec 2022

REZULTATY PRACY WSZYSTKICH PARTNERÓW PROJEKTU PT. ”CRE@T1VE CONFLICT RESOLUTION AND PEER-TO-PEER SCHOOL MEDIATION” (PDF)