Od deportacji do eksterminacji

13 czerwca 2023, wtorek 22:11

6 czerwca 2023 r. uczniowie klasy 3E uczestniczyli w warsztatach “Od deportacji do eksterminacji”, zorganizowanych przez Muzeum Pamięci Sybiru, w ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim.

Podczas zajęć młodzież pracowała z różnymi materiałami źródłowymi: planem przedwojennego Białegostoku, plakatami propagandowymi, czy relacjami świadków historii. Wytyczała na mapie granice getta, odkrywała Chanajki – przedwojenną dzielnicę żydowską Białegostoku i wyjaśniała relacje jakie panowały między Polakami a Żydami. Następnie próbowała odpowiedzieć na pytanie jaką rolę w polityce nazistowskich Niemiec odgrywała propaganda i w jaki sposób wykorzystywała ona stworzony dla swoich celów negatywny wizerunek Żyda.

Uczniowie podczas warsztatów stopniowo odkrywali i poznawali wojenną historię Białegostoku – miasta dwóch okupacji radzieckiej i niemieckiej oraz tragiczne losy jego żydowskich mieszkańców – deportacje w głąb ZSRR, spalenie w 1941 r. przez Niemców Wielkiej Synagogi, czy powstanie w getcie, które wybuchło w 1943 r. Na zakończenie uczniowie przeszli na Dworzec Białystok Fabryczny, żeby zobaczyć miejsce skąd podczas ll wojny światowej deportowano w głąb Związku Radzieckiego obywateli państwa polskiego w tym również i Żydów.

24 września 2023, niedziela 19:02
22 września Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski uhonorował najzdolniejszą młodzież z białostockich placówek oświatowych.
Wiecej
24 września 2023, niedziela 19:52
18 i 19 września klasy 1d i 1i bawiły się wspaniale w Hermanówce na kultowym już wyjeździe integracyjnym.
Wiecej
24 września 2023, niedziela 19:38
Uczniowie klasy 1C wraz z wychowawczynią Renatą Dąbrowską w dniach 13-14.09.2023 r. integrowali się w Hermanówce.
Wiecej