Konkurs czytelniczo-fotograficzny

17 października 2022, poniedziałek 18:42

Wszystkich uczniów a także nauczycieli ZAPRASZAMY do udziału w konkursie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy lubią czytać książki i mają poczucie humoru 🙂 Wystarczy zrobić sobie zdjęcie podczas czytania w różnych miejscach (np. w parku, na ławce, w autobusie, na korytarzu itp.) z książką i przesłać ze szkolnego konta (vilo.edu) na adres: biblioteka@vilo.edu.pl do 30 listopada bieżącego roku.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Przystąpienie do Konkursu wiąże się z akceptacją Regulaminu:

  • W konkursie biorą udział tylko uczniowie VI LO w Białymstoku.
  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.
  • Fotografie muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się korzystanie z zasobów Internetu.
  • Przy wysłaniu zdjęcia uczestnik powinien dołączyć komentarz w mailu – nazwisko i imię autora zdjęcia, klasa, tytuł i autor czytanej książki.
  • Jeżeli w fotografiach konkursowych znajduje się wyraźny wizerunek osoby, uczestnik przesyłając zdjęcie zobowiązany jest do dołączenia w wyżej wymienionej wiadomości oświadczenia, że wyraził zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku.
  • Uczestnik udziela tym samym prawo do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
  • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia prac o charakterze obraźliwym lub wulgarnym.
  • Termin nadsyłania zdjęć – do 30 listopada 2022 r.

Panie z Biblioteki
Joanna Zarzecka
Ewa Onoszko

2 grudnia 2022, piątek 17:16
29 listopada (tym razem 2022 roku) to dla VILO szczególny dzień!
Wiecej
2 grudnia 2022, piątek 15:40
Świetnie wystartowali nasi siatkarze w rozpoczętej Licealiadzie Wojewódzkiej.
Wiecej
28 listopada 2022, poniedziałek 19:23
25 listopada 2022 roku klasy IIIG i IA zorganizowały w VILO kiermasz charytatywny.
Wiecej