Projekt eTwinning “Kuferek z pamiątkami”

7 lipca 2022, czwartek 12:59

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning “Kuferek z pamiątkami”. Projekt skierowany był do uczniów w wieku 13-16 lat i dotyczył dziedzictwa kulturowego, tradycji i więzi rodzinnych. Powstał w oparciu o korelacje przedmiotów humanistycznych (historia, plastyka, język polski, język angielski) ze ścisłymi (informatyka).

Projekt realizowany był równolegle  w dwóch językach – polskim i angielskim. Młodzież VI LO pracowała nad projektem w języku obcym w ramach lekcji języka angielskiego.

Uczniowie w rozmowach ze starszymi członkami rodziny poznawali rodzinne historie. Następnie w grupach tworzyli “Kufry z pamiątkami”, w których umieszczali zdjęcia swoich pamiątek rodzinnych. Były one inspiracją do stworzenia historii nagrywanych później za pomocą aplikacji Vocaroo przez partnerskie szkoły.

Uczniowie klasy 1A współpracowali m. in. z grupą ósmoklasistów ze SP nr 2 w Karczewie. Zadaniem partnerów było odgadnięcie i dopasowanie opisów do zdjęć oraz stworzenie komiksów opartych na wybranych historiach. Następnie komiksy te zostały opublikowane w formie elektronicznych książeczek.

W trakcie realizacji projektu uczniowie podejmowali szereg działań mających na celu promowanie szacunku dla spuścizny rodzinnej i relacji międzypokoleniowych, doskonalili również umiejętności kluczowe takie jak współpraca w obrębie grupy, komunikacja w języku własnym i obcym, wykorzystanie narzędzi TiK do współpracy oraz bycie przedsiębiorczym i kreatywnym. Ponadto, uczniowie w znacznym stopniu rozwinęli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się  językiem angielskim.

https://www.ourboox.com/books/keepsake-box/

Aneta Kasztelan

10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej
26 czerwca 2022, niedziela 12:50
WAKACJE! Kochane dzieci, kolejny rok szkolny za nami! Kolejny rok pełen wyzwań. Daliśmy radę :)
Wiecej