Erasmus+ spotkania online

21 czerwca 2021, poniedziałek 16:20

ROBOCZE SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU

Partnerzy projektowi spotykali się systematycznie online na platformie Webex. Spotkania odbywały się w formie wideokonferencji, których celem było dostosowanie realizacji projektu pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation” do panujących realiów w dobie pandemii koronawirusa.

Na bieżąco ustalano w jaki sposób będzie odbywać się przygotowanie do kolejnej mobilności C3-Portugalia. Pierwsze spotkanie online dla młodzieży i nauczycieli uczestniczących w projekcie zaplanowano na 11.02.2021 roku. Ponadto, omawiano też merytoryczne i techniczne aspekty dalszej realizacji projektu oraz ustalono 3 spotkania online przed odbyciem mobilności do Portugalii.

 

PIERWSZE SPOTKANIE ONLINE

11.02.2021 roku odbyło się pierwsze z trzech planowanych spotkań wirtualnych (platforma zoom) dla młodzieży uczestniczącej w projekcie pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation”.

W spotkaniu wzięło udział 5 uczniów i dwóch nauczycieli  z każdej szkoły partnerskiej. Nasi reprezentanci to uczniowie z klasy 2 Dg: Mateusz Zwolski, Madgalena Stefanek, Anna Sawicka oraz z klasy 2Gg: Gabriela Opońska i Zuzanna Szymaniuk, nauczyciele koordynujący naszej szkoły to: Jolanta Desperat i Joanna Sawicka. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w grze Kahoot na temat wiedzy z dziedziny kultury i sztuki Portugalii. Trzecie miejsce w quizie zajęła Anna Sawicka z klasy 2Dg.

Następnie każda z uczestniczących szkół przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację dotyczącą zaangażowania społecznego i mediacji rówieśniczej wraz z przykładami aktywnego zaangażowania każdej z placówek.

Oto nasza prezentacja:

 

DRUGIE SPOTKANIE ONLINE

15.04.2021 roku odbyło się drugie spotkanie online dla młodzieży uczestniczącej w projekcie dotyczącym mediacji rówieśniczej. Tym razem uczniowie mieli możliwość integracji w formie gry escape room (udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych krajów partnerskich z dziedziny kultury, nauki, geografii oraz kuchni).

Następnie uczniowie zostali przydzieleni do pracy w grupach międzynarodowych, gdzie przygotowywali symulacje konfliktu oraz jego rozwiązanie mediacyjne. Delegatami z naszej szkoły byli uczniowie: Anna Andrejuk (kl. 2Cg), Julia Trusiewicz i Weronika Stasiewicz (kl. 2Eg) oraz Anna Sawicka, Weronika Wojtkowska (kl. 2Dg) i Gabriela Opońska (kl. 2Gg) Nauczyciele wspierający to: Jolanta Desperat, Dagna Michałowska i Joanna Sawicka.

Sprawozdania z pracy w grupie były przedstawiane na forum i notatki sporządzone w google docs. Większość uczniów została jeszcze po spotkaniu, aby porozmawiać z rówieśnikami z innych krajów partnerskich.

 

TRZECIE SPOTKANIE ONLINE

Trzecie spotkanie online dla młodzieży projektowej odbyło się 4.06.2021 roku, w którym uczestniczyli następujący uczniowie: Anna Sawicka, Zuzanna Sawicka, Mateusz Zwolski, Kinga Repka (kl. 2Dg) oraz Anna Andrejuk (kl. 2Cg). Nauczyciele koordynujący to: Ewa Prokopowicz, Jolanta Desperat, Bożena Zieniuk i Joanna Sawicka.

Po uczestnictwie w grze integracyjnej, uczniowie podobnie jak w poprzedniej edycji spotkania zostali przydzieleni do pracy w grupach międzynarodowych, gdzie kontynuowali pracę nad symulowanymi historyjkami dotyczącymi konfliktu i mediacji rówieśniczej. Każda z grup prezentowała swoją historyjkę w formie sprawozdania na forum.

Oto rezultat pracy uczniów:

https://read.bookcreator.com

26 czerwca 2021, sobota 13:28
Zasłużyliśmy na odpoczynek. Beztroski, radosny, w gronie rodziny i przyjaciół!
Wiecej
13 maja 2021, czwartek 18:00
Czy szkołę można lubić?
Czy za szkołą można tęsknić?
Czy szkoła może być miejscem zdobywania kompetencji, ale też przestrzenią, która jest naszym AXIS MUNDI?
Wiecej
20 czerwca 2021, niedziela 18:35
16 czerwca klasa 1b wraz z wychowawcą prof. Jerzym Misijukiem oraz p. Eweliną Ramotowską, zorganizowała kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację naszego absolwenta Jakuba Żabiuka.
Wiecej