Dziedzictwo medyczne i farmaceutyczne powstałego na Pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego – wycieczka do muzeum

16 czerwca 2021, środa 15:35

15 czerwca 2021 r. klasa 2 Dg wraz z p. prof. M. Skibicką odwiedziła Muzeum historii medycyny i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obejrzeliśmy przeszło 10000 eksponatów, pochodzących z XVIII–XXI wieku, z różnych dziedzin medycyny i farmacji w tym oryginalne receptury aptekarskie.

Duże zainteresowały budziły stetoskopy z przełomu wieku, które kształtem przypominały trąbki oraz inne sprzęty medyczne używane do lat 80-tych XX wieku.

Przekonaliśmy się, że Muzeum kultywuje dziedzictwo medyczne Białegostoku zapoczątkowane przez właścicieli miasta w XVII wieku. W dzisiejszych przestrzeniach pałacowych odnaleźliśmy zarówno medyczne tradycje XVIII-wiecznego Instytutu Akuszerii, jak też niemieckiego szpitala polowego z okresu I wojny światowej, kontynuowane od 1950 roku przez Uniwersytet Medyczny.

Podczas wycieczki odbyliśmy „Spacer w przeszłość”. W XVII-wiecznych piwnicach pałacowych obejrzeliśmy datowane na ten okres: posadzki, freski i sklepienia.

Barokowy Pałac Branickich i jego podziemia pełniły w przeszłości funkcje schronu dla ludności o czym przekonaliśmy się oglądając najnowszą wystawę multimedialną w XVII-wiecznych piwnicach pałacowych. Jest ona częścią ścieżki historycznej UMB.

Było miło i ciekawie
biol-chem 2 Dg

26 czerwca 2021, sobota 13:28
Zasłużyliśmy na odpoczynek. Beztroski, radosny, w gronie rodziny i przyjaciół!
Wiecej
13 maja 2021, czwartek 18:00
Czy szkołę można lubić?
Czy za szkołą można tęsknić?
Czy szkoła może być miejscem zdobywania kompetencji, ale też przestrzenią, która jest naszym AXIS MUNDI?
Wiecej
21 czerwca 2021, poniedziałek 16:20
Partnerzy projektowi spotykali się systematycznie online na platformie Webex. Spotkania odbywały się w formie wideokonferencji, których celem było dostosowanie realizacji projektu pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation” do panujących realiów w dobie pandemii koronawirusa.
Wiecej