MATURZYŚCI! WAŻNA INFORMACJA!

4 stycznia 2021, poniedziałek 20:36

W 2021 r. do CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego MOŻE przystąpić TYLKO absolwent, który:

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
  2. Zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Żeby przystąpić do ww. egzaminu ustnego, trzeba złożyć specjalną deklarację /formularz w deklaracjach – załącznik 30 (pdf)/ do 8 lutego 2021 r.

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane we wrześniu przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Pozdrawiam,
Magdalena Dziejma

23 grudnia 2020, środa 16:32
Wiecej
8 stycznia 2021, piątek 20:09
„Zygmusie” to uroczyste wydarzenie, podczas którego najwybitniejsi uczniowie i nauczyciele obdarowani zostają symboliczną statuetką. Wpisało się w życie szkolne na stałe. Niestety, z powodu pandemii, przybrało inną, zdalną, formę, mniej huczną, mniej radosną, ale tak samo cenną!
Wiecej
5 stycznia 2021, wtorek 12:49
16 grudnia 2020 roku uczestniczyliśmy w wycieczce online do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Wiecej