MATURZYŚCI! WAŻNA INFORMACJA!

4 stycznia 2021, poniedziałek 20:36

W 2021 r. do CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego MOŻE przystąpić TYLKO absolwent, który:

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
  2. Zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Żeby przystąpić do ww. egzaminu ustnego, trzeba złożyć specjalną deklarację /formularz w deklaracjach – załącznik 30 (pdf)/ do 8 lutego 2021 r.

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane we wrześniu przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Pozdrawiam,
Magdalena Dziejma

7 kwietnia 2021, środa 19:33
Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek do dnia 20 kwietnia 2021 r.
Wiecej
3 kwietnia 2021, sobota 09:46
Zdrowia na duszy, zdrowia na ciele i jak najbardziej rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!
Wiecej
27 marca 2021, sobota 14:53
Dnia 26 marca 2021 roku klasy 2Dg i 2Dp uczestniczyły w V ogólnopolskiej konferencji „Pszczoła w mieście”, zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wiecej