Projekt Szkolna Pasieka VILO zdobywa coraz większe uznanie

26 czerwca 2020, piątek 08:30

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkolna Pasieka VILO zdobywa coraz większy rozgłos i uznanie. Niedawno otrzymaliśmy informację o wygranej naszej szkoły w konkursie Inicjatywy ekologiczne Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Białostockiej w roku 2020, realizowanym w ramach programu Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych, organizowanym przez wspólnotę Caritas – Laudato Si.

Wymagania konkursowe dotyczyły przedstawienia projektu, który uwzględniałby zarówno działanie służące rozwiązaniu określonego problemu lokalnego, jak i popularyzację treści encykliki Papieża Franciszka.

Napisaniem projektu Szkolna Pasieka VILO zajął się Piotr Borucki, nauczyciel języka polskiego oraz opiekun szkolnej pasieki, włączając do tego działania istniejące przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku Szkolne Koło Caritas-Eleos. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Piotr Borucki, koordynatorem finansowym Pani Monika Wasiluk, a członkami zespołu projektowego zostali: Gabriela Opońska, Zofia Szymańska oraz Damian Maziarz – uczniowie naszej szkoły działający w szkolnym kole Caritas-Eleos. Celem ogólnym projektu jest ochrona populacji owadów zapylających na terenie miasta Białystok. A cele szczegółowe to:

  1. Utrzymanie i dalszy rozwój pasieki szkolnej działającej przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
  1. Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz społeczności lokalnej.
  1. Popularyzacja encykliki Laudato si’ oraz propagowanie zasad ekologii integralnej w Białymstoku i na terenie Archidiecezji Białostockiej/województwa podlaskiego.

Projekt został przez jury konkursowe oceniony wysoko, a kwota dofinansowania projektu to 4 000zł. Za te środki zakupimy sprzęt pszczelarski, niezbędny do dalszego funkcjonowania szkolnej pasieki.

Dlaczego Szkolne Koło Caritas-Eleos włącza się w projekt Szkolnej Pasieki VILO?

Prowadzenie szkolnej pasieki jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Franciszka o całościową troskę o dzieło stworzenia. Zrozumienie wagi kryzysu populacji owadów zapylających, z którym mamy obecnie do czynienia, zwłaszcza zjawiska zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej, uświadamia nam – ludziom – jak bardzo jesteśmy zależni od istnienia wszystkich zapylaczy. Ochrona pszczoły miodnej, popularyzacja pszczelarstwa oraz wrażliwości ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły, zwłaszcza w kwestii istotnego zagrożenia bioróżnorodności w naszym świecie, to fundamentalne działania służące powiększaniu naszych szans na przetrwanie jako społeczeństw lokalnych i cywilizacji jako takiej. W ten sposób działania projektowe wpisują się w zawarte w encyklice “Laudato si” wołanie Papieża o stworzenie integralnej odpowiedzi Kościoła na światowy kryzys ekologiczny i społeczny; o stworzenie programu edukacyjnego będącego kulturą życia i sprzeciwu wobec postępującej technokratyzacji. Środowisko szkolne, kształcące i wychowujące młodzież w duchu wrażliwości i poszanowania każdego istnienia, staje się w ten sposób niejako naturalnym rezerwuarem krzewienia zasad ekologii integralnej.

Szkolne Koło Caritas-Eleos zadba również o to, by przedstawić te działania jako wynik wsłuchiwania się społeczności VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w głos nadziei płynący z encykliki Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka.

Wszystkim zaangażowanym w powstanie Szkolnej Pasieki VILO, teraz i w przyszłości, serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu Dyrektorowi Dariuszowi Naumowiczowi za otwartość na innowacyjny pomysł i pomoc w jego realizacji. Szkolnemu Kołu Caritas-Eleos za włączenie się w ten projekt i okazane wsparcie. Dziękuję dziewczynom z klasy 1Fg – Klaudii Pruszyńskiej oraz Ince Łazareckiej – za pięknie pomalowane ule. Dziękuję wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy życzliwym słowem motywowali mnie do działania i wspierali przy realizacji tego pomysłu.

Piotr Borucki

23 grudnia 2020, środa 16:32
Wiecej
8 stycznia 2021, piątek 20:09
„Zygmusie” to uroczyste wydarzenie, podczas którego najwybitniejsi uczniowie i nauczyciele obdarowani zostają symboliczną statuetką. Wpisało się w życie szkolne na stałe. Niestety, z powodu pandemii, przybrało inną, zdalną, formę, mniej huczną, mniej radosną, ale tak samo cenną!
Wiecej
5 stycznia 2021, wtorek 12:49
16 grudnia 2020 roku uczestniczyliśmy w wycieczce online do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Wiecej