Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

28 września 2019, sobota 11:14

27 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły Dominika Łapińska i Mateusz Feszler wzięli udział w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich w Białymstoku. Zorganizowana została przez  działającą przy ministrze Radę Dzieci i Młodzieży RP. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół, nauczyciele z województwa Podlaskiego oraz Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski.

Na konferencji omawiana była rola samorządów szkolnych  w życiu uczniów. Ponadto został przedstawiony przez Piotra Wasilewskiego, organizatora tego wydarzenia, „Raport o samorządach uczniowskich”, który skłaniał do refleksji i podjęcia nowych działań w szkolnych społecznościach. Na konferencji wypowiadał się również były przewodniczący Samorządu Uczniowskiego VILO – Przemek Wnorowski. Poruszył on temat istnienia młodzieżowych rad w naszym województwie oraz to, jak ważny jest prężnie działający samorząd szkolny. Swoje przemówienie wygłosił również szef MEN, który wyraził pełne wsparcie dla inicjatywy poszerzania kompetencji i znaczenia samorządów szkolnych.

Po przemówieniach odbyła się  praca w grupach. Jej tematem była  działalność samorządów szkolnych na różnych płaszczyznach: aktywizacji, konsultacji, edukacji.

10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
7 lipca 2022, czwartek 12:59
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning "Kuferek z pamiątkami".
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej