Wyprawka szkolna

6 września 2018, czwartek 00:53

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2018/2019 projektem obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa – pokój nr 65.

Monika Winiarska – pedagog szkolny

7 grudnia 2023, czwartek 18:00
Rewelacyjne mikołajkowe karaoke sprawiło, że tanecznym krokiem i przy dźwięku dzwoneczków, wkroczyliśmy w czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta w roku.
Wiecej
7 grudnia 2023, czwartek 17:46
Czy można dać niechcianej książce drugie życie?
Wiecej
7 grudnia 2023, czwartek 17:19
Uczniowie klasy 3D: Bartosz Grodzki, Mikołaj Kowalczuk i Łukasz Łaszkiewicz pod opieką prof. Marzenny Skibickiej zostali laureatami finału etapu międzywojewódzkiego konkursu „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec.
Wiecej