Wyprawka szkolna

6 września 2018, czwartek 00:53

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2018/2019 projektem obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa – pokój nr 65.

Monika Winiarska – pedagog szkolny

1 czerwca 2023, czwartek 19:33
”Łamańce językowe” w języku francuskim, rosyjskim czy niemieckim?! Nic trudnego! - mówią uczniowie VILO.
Wiecej
30 maja 2023, wtorek 22:21
Dnia 25.05.2023 klasa 1i wraz z gośćmi z klas 1b, 1g i 1f uczestniczyła w wycieczce do Wilna.
Wiecej
30 maja 2023, wtorek 22:11
Natalia Dąbrowska i Nikola Dmitruk z klasy 1f oraz Zuzanna Ignaciuk z klasy 1i, podopieczne Pana Dariusza Mierzyńskiego, reprezentowały z powodzeniem VILO, w konkursie plastycznym "Mój bohater"...
Wiecej