Wyprawka szkolna

6 września 2018, czwartek 00:53

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2018/2019 projektem obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa – pokój nr 65.

Monika Winiarska – pedagog szkolny

28 listopada 2022, poniedziałek 19:23
25 listopada 2022 roku klasy IIIG i IA zorganizowały w VILO kiermasz charytatywny.
Wiecej
28 listopada 2022, poniedziałek 19:13
17 listopada 2022 roku klasa IA oraz przedstawiciele klasy IC wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy.
Wiecej
23 listopada 2022, środa 17:18
Dnia 29.10.2022 roku w lesie Pietrasze odbyła się Licealiada Wojewódzka w biegach na orientację.
Wiecej