Wyprawka szkolna

6 września 2018, czwartek 00:53

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2018/2019 projektem obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa – pokój nr 65.

Monika Winiarska – pedagog szkolny

9 sierpnia 2022, wtorek 13:39
Uczestniczkami zagranicznej mobilności w projekcie pt. „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Clasroom” były trzy nauczycielki z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
9 sierpnia 2022, wtorek 13:35
Po raz kolejny odbył się obóz informatyczny w Sztutowie, w którym uczestniczyli uczniowie VILO.
Wiecej
10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej