Wyprawka szkolna

6 września 2018, czwartek 00:53

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2018/2019 projektem obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa – pokój nr 65.

Monika Winiarska – pedagog szkolny

10 kwietnia 2024, środa 21:39
W trakcie wykładu uczniowie dowiedzieli się, jak tworzyć obrazy przy pomocy AI, jakie narzędzia są dostępne...
Wiecej
8 kwietnia 2024, poniedziałek 18:25
Jak zwykle zachwycamy się talentami i pomysłowością uczestniczek naszych zajęć!
Wiecej
5 kwietnia 2024, piątek 06:40
Nasze siatkarki stoczyły pasjonujący, stojący na wysokim poziomie mecz z IV LO Białystok zwyciężając 2:0, co dało nam złoty medal Licealiady Wojewódzkiej.
Wiecej