Sprawozdanie z Londynu

6 listopada 2017, poniedziałek 20:57

Sprawozdanie z wyjazdu do Londyn w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach 28.08.17–12.09.2017 niżej podpisane Marzenna Skibicka i Grażyna Siłkin uczestniczyły w kursie metodycznym dla nauczycieli prowadzonym w szkole językowej Islington Centre for English w Londynie. Zajęcia naszej grupy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–12.00. Prowadziła je charyzmatyczna i bardzo zaangażowana nauczycielka, a obejmowały kreatywne nauczanie gramatyki, słownictwa, wymowy, czytania tekstów ze zrozumieniem, pisania, a wszystko z wykorzystaniem pomysłowych ćwiczeń, zasobów internetowych i technologii ICT. Pracując w grupach bądź parach ćwiczyłyśmy komunikowanie się i zwroty gramatyczne, ucząc się, ale też wspaniale się przy tym bawiąc. Londyn jest miastem wielokulturowym i taka też była nasza grupa: Włosi, Turcy, Japończycy pochodzący z różnych wysp Japonii i Polacy. Bardzo dobrze nam się razem pracowało, polubiliśmy się, mieliśmy także możliwość spędzania wspólnie wolnego czasu. Nasz kurs obejmował także dodatkowe szkolenie. Były to zajęcia dotyczące zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego – CLIL (Content and Language Integrated Learning), prowadzone przez bardzo doświadczonych nauczycieli. Tematyka obejmowała metody integracyjne i aktywizujące (Icebreakers), zintegrowane przedmiotowe nauczanie językowe (CLIL), wykorzystanie technologii ICT na lekcjach oraz zapoznała nas z mnogością osiągnięć brytyjskiego systemu edukacyjnego. Kurs poszerzył naszą wiedzę z zakresu nauczania, pozwolił zgromadzić materiały do pracy z uczniami oraz pozytywnie wpłynął na rozwój osobisty i zawodowy, w tym na kompetencje językowe i zarządzanie grupą uczniowską.

Szkoła oferowała także możliwość spędzania wolnego czasu. Pracownicy doradzali, które miejsca w Londynie warto poznać. Korzystając z czasu pozalekcyjnego i fachowych porad, we własnym zakresie poznawałyśmy bogactwo muzeów i architektury Londynu, odwiedziłyśmy m.in. British Museum, Science Museum.

Udział w projekcie był dla nas inspirującym doświadczeniem, fantastyczną przygodą i wielką motywacją do podejmowania nowych wyzwań.

Marzenna Skibicka i Grażyna Siłkin

10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
7 lipca 2022, czwartek 12:59
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning "Kuferek z pamiątkami".
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej