Sprawozdanie z Oxfordu

18 listopada 2016, piątek 20:26

Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym „Secondary CLIL” w Oxfordzie w ramach projektu – Enhancing  the language competences: CLIL

W dniach 1-12 sierpnia 2016 roku uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie metodycznym „ Secondary CLIL” w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżając z Polski myślałam, że kurs będzie jeszcze jednym kursem metodycznym, którego świadectwo ukończenia wzbogaci moje portfolio rozwoju zawodowego a wyjazd do Zjednoczonego Królestwa będzie okazją do pogłębienia mojej znajomości realiów Wielkiej Brytanii. Ponieważ nigdy  wcześniej nie brałam udziału w kursach zagranicznych, moje zderzenie z rzeczywistością przerosło moje najśmielsze wyobrażenia.

Kurs „CLIL” odbywał się codziennie od godz. 9:10 do 13:20 w grupie 10-cio osobowej, składającej się z nauczycieli z Niemiec i Hiszpanii. Brak osób z Polski na kursie jak i w miejscu zamieszkania zmusiło mnie do używania języka angielskiego 24/7. Po zajęciach i krótkiej przerwie na lunch, brałam udział w zwiedzaniu Oxfordu oraz zabytkowych kolegiów, które tworzą popularny na całym świecie Uniwersytet Oxfordzki.

Każde zajęcia obfitowały w nowoczesne i ciekawe rozwiązania, warte zastosowania na zajęciach języka angielskiego. Na początku kursu zapoznaliśmy się z metodą CLIL, oraz z jej celami i założeniami. Następnie nauczycielka, będąca opiekunką grupy, Helen przeprowadziła pokazową lekcję geografii z elementami biologii i WOS-u metodą CLIL, podczas której wszyscy uczestnicy kursu byli nastolatkami uczącymi się języka angielskiego. W następnych dniach zapoznawaliśmy się z ciekawymi ćwiczeniami, pomocnymi w przekazywaniu uczniom wiedzy jak i przyswajaniu nowego słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Uczyliśmy się jak używać na lekcjach materiał audio, teksty oraz jak generować lekcje interaktywne. Podczas zajęć popołudniowych poznawaliśmy niewerbalne sposoby poprawiania błędów uczniów oraz nowoczesne sposoby rozwijania wszystkich umiejętności językowych, a w szczególności pisania. Na zakończenie kursu, każdy z uczestników musiał przygotować 20-minutową micro lekcję CLIL, dopasowaną do przedmiotu, którego dany nauczyciel nauczał w swojej szkole. Z tego też powodu, każda micro lekcja była inna, gdyż nauczyciele biorący udział w kursie byli nauczycielami matematyki, historii i WOS-u, biologi, sztuk pięknych czy religii. Ponieważ ja, jako jedyna, byłam nauczycielem języka angielskiego, moja mini lekcja była lekcją z literatury pięknej opartą na twórczości pisarza z Oxfordu, Lewis Carroll i jego książki „Alice’s Adventures in Wonderland”.

Oprócz zajęć na kursie CLIL, starałam się uczestniczyć w życiu kulturalnym Oxfordu, zwiedzając najstarsze muzeum Wielkiej Brytanii, the Ashmolean Museum czy chodząc do teatru na musical’e i przedstawienia Szekspira.

Podczas tych dwóch niezwykłych tygodni, wszyscy uczestnicy zżyli się ze sobą, a na pożegnalnym lunchu wymienili się swoimi adresami. Obecnie większość z nas utrzymuje ze sobą kontakt, wymieniając się swoimi spostrzeżeniami oraz dzieląc się radościami i smutkami pracy zawodowej dnia codziennego.

Tak jak wspomniałam na wstępie, udział w kursie metodycznym „Secondary CLIL” był wspaniałym przeżyciem, dzięki któremu powiększyłam swój warsztat pracy autentycznymi materiałami z Wielkiej Brytanii jak i pomysłami na ciekawe ćwiczenia/lekcje angielskiego, poznałam istotę nauczania języka angielskiego z zastosowaniem CLIL, oraz wzmocniłam swoją znajomość języka angielskiego, przy okazji zdobywając większą pewność siebie.

R. S.

15 czerwca 2024, sobota 17:07
W piątek, 14 czerwca, klasy 1c i 1d rozkoszowały się przedsmakiem wakacji w Uroczysku Ruczaj.
Wiecej
14 czerwca 2024, piątek 13:17
7.06 i 13.06 uczniowie klasy 2F o profilu architektonicznym wzięli udział w warsztatach na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
Wiecej
14 czerwca 2024, piątek 13:06
Uczniowie mieli okazję wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu i wziąć udział w różnorodnych aktywnościach.
Wiecej