Sprawozdanie z wyjazdu do Moreni

19 września 2016, poniedziałek 09:19

W dniach 6-10 września 2016 roku delegacja czterech nauczycielek z VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku przebywała w rumuńskim Moreni w Liceum Technicznym Petrol Moreni.

Celem wizyty było przede wszystkim omówienie pierwszego roku pracy nad projektem S.M.I.L.E i przygotowanie się do jego kontynuacji w roku szkolnym 2016/17; między innymi ustalenie dat kolejnych mobilności oraz istotne kwestie dotyczące realizacji kolejnych modułów.

Była to również okazja poznania nowych koleżanek i kolegów uczestniczących w projekcie.

Istotnym elementem było również spotkanie z pracownikami Uniwersytetu Mediolańskiego, którzy zajmują się zagadnieniami statystycznymi dotyczącymi naszego projektu.

Nauczycielki uczestniczyły także w warsztatach projektu „Clean Water” dokonując następnie jego omówienia i ewaluacji.

Delegacje z wszystkich krajów spotkały się z burmistrzem miasta Moreni, a następnie z władzami oświatowymi Okręgu Dymbowica i dzięki temu mogły się zapoznać z systemem edukacyjnym obowiązującym w Rumunii.

Co więcej uczestnicy wzięli udział w programie kulturoznawczym zaproponowanym przez Liceum Techniczne, w ramach którego zwiedziliśmy Targoviste – stolicę okręgu Dymbowica, a także Góry Buzau słynące z błotnych wulkanów.

Spotkanie w Moreni należy uznać za bardzo udane. Dzięki niemu wyjaśniono wiele kwestii i podjęto ustalenia dotyczące kontynuacji projektu.

10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
7 lipca 2022, czwartek 12:59
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IA uczestniczyli w projekcie eTwinning "Kuferek z pamiątkami".
Wiecej
4 lipca 2022, poniedziałek 14:21
Spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus+ pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” odbyło się w Atenach, w Grecji.
Wiecej