Sprawozdanie z wyjazdu do Moreni

19 września 2016, poniedziałek 09:19

W dniach 6-10 września 2016 roku delegacja czterech nauczycielek z VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku przebywała w rumuńskim Moreni w Liceum Technicznym Petrol Moreni.

Celem wizyty było przede wszystkim omówienie pierwszego roku pracy nad projektem S.M.I.L.E i przygotowanie się do jego kontynuacji w roku szkolnym 2016/17; między innymi ustalenie dat kolejnych mobilności oraz istotne kwestie dotyczące realizacji kolejnych modułów.

Była to również okazja poznania nowych koleżanek i kolegów uczestniczących w projekcie.

Istotnym elementem było również spotkanie z pracownikami Uniwersytetu Mediolańskiego, którzy zajmują się zagadnieniami statystycznymi dotyczącymi naszego projektu.

Nauczycielki uczestniczyły także w warsztatach projektu „Clean Water” dokonując następnie jego omówienia i ewaluacji.

Delegacje z wszystkich krajów spotkały się z burmistrzem miasta Moreni, a następnie z władzami oświatowymi Okręgu Dymbowica i dzięki temu mogły się zapoznać z systemem edukacyjnym obowiązującym w Rumunii.

Co więcej uczestnicy wzięli udział w programie kulturoznawczym zaproponowanym przez Liceum Techniczne, w ramach którego zwiedziliśmy Targoviste – stolicę okręgu Dymbowica, a także Góry Buzau słynące z błotnych wulkanów.

Spotkanie w Moreni należy uznać za bardzo udane. Dzięki niemu wyjaśniono wiele kwestii i podjęto ustalenia dotyczące kontynuacji projektu.

22 maja 2023, poniedziałek 15:27
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku szkolnym 2022/2023.
Wiecej
15 maja 2023, poniedziałek 18:05
W marcu i kwietniu 2023 roku uczniowie klasy 1H VI Liceum Ogólnokształcącego pod opieką p. Małgorzaty Prokop i p. Anety Kasztelan brali udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt. "From Frames to Games"...
Wiecej
15 maja 2023, poniedziałek 18:03
Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2022/2023.
Wiecej