Sprawozdanie z wyjazdu do Cremy w ramach projektu ERASMUS+

3 lutego 2016, środa 08:48

KA2 Strategic Partnership
2015-1-IT02-KA201-015458
Slow down, Move your body, Improve your diet,
Learn for life, and Enjoy school time S.M.I.L.E.

W dniach 12-16 stycznia 2016 roku, trzech nauczycieli wzięło udział w spotkaniu międzynarodowym w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus Plus, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”, pod nazwą: „Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn  for Life, and Enjoy school time – S.M.I.L.E.”

Spotkanie to odbyło się w mieście Crema, we Włoszech w szkole Istituto Istruzione Superiore „Piero Sraffa”.

Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań podjętych w ramach programu Erasmus Plus, sprecyzowanie celów na kolejne etapy programu, ustalenie dokładnego kalendarium działań na najbliższe miesiące, przypomnienie zasad finansowania projektu, wymiana doświadczeń oraz analiza dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania projektu. Z przedstawicielami Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele z Łotwy, Rumunii, Turcji i Włoch.

Oprócz spotkań roboczych delegacje uczestniczyły również w prezentacjach przygotowanych przez uczniów szkoły „Piero Sraffa” oraz lekcjach, mogąc w ten sposób poznać warsztat i metody pracy włoskich kolegów oraz atmosferę nauczania we włoskiej szkole. Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z władzami miasta, dyrekcją oraz nauczycielami uczącymi w szkole goszczącej nas oraz spotkanie na uniwersytecie w Mediolanie, który jest jednym z trzech włoskich partnerów tego projektu.

Spotkanie w Cremie zakończyło się sukcesem. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń, podjęte zostały nowe decyzje, wyjaśnione zostały pewne problemy nieuniknione w tak dużym projekcie, co na pewno zaprocentuje w niedalekiej przyszłości.

Takie spotkania to nie tylko warsztaty i spotkania robocze nauczycieli, to także nawiązywanie nowych kontaktów i wzajemna integracja. Przed nauczycielami oraz uczniami VI LO kolejne zagraniczne wyjazdy w tym i następnym roku szkolnym.

Ewa Prokopowicz

9 sierpnia 2022, wtorek 13:39
Uczestniczkami zagranicznej mobilności w projekcie pt. „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Clasroom” były trzy nauczycielki z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej
9 sierpnia 2022, wtorek 13:35
Po raz kolejny odbył się obóz informatyczny w Sztutowie, w którym uczestniczyli uczniowie VILO.
Wiecej
10 lipca 2022, niedziela 12:13
Uczestniczką mobilności zagranicznej w projekcie pt. „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” była nauczycielka języka angielskiego – Bożena Zieniuk z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
Wiecej