Sprawozdanie z wyjazdu do Cremy w ramach projektu ERASMUS+

3 lutego 2016, środa 08:48

KA2 Strategic Partnership
2015-1-IT02-KA201-015458
Slow down, Move your body, Improve your diet,
Learn for life, and Enjoy school time S.M.I.L.E.

W dniach 12-16 stycznia 2016 roku, trzech nauczycieli wzięło udział w spotkaniu międzynarodowym w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus Plus, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”, pod nazwą: „Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn  for Life, and Enjoy school time – S.M.I.L.E.”

Spotkanie to odbyło się w mieście Crema, we Włoszech w szkole Istituto Istruzione Superiore „Piero Sraffa”.

Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań podjętych w ramach programu Erasmus Plus, sprecyzowanie celów na kolejne etapy programu, ustalenie dokładnego kalendarium działań na najbliższe miesiące, przypomnienie zasad finansowania projektu, wymiana doświadczeń oraz analiza dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania projektu. Z przedstawicielami Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele z Łotwy, Rumunii, Turcji i Włoch.

Oprócz spotkań roboczych delegacje uczestniczyły również w prezentacjach przygotowanych przez uczniów szkoły „Piero Sraffa” oraz lekcjach, mogąc w ten sposób poznać warsztat i metody pracy włoskich kolegów oraz atmosferę nauczania we włoskiej szkole. Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z władzami miasta, dyrekcją oraz nauczycielami uczącymi w szkole goszczącej nas oraz spotkanie na uniwersytecie w Mediolanie, który jest jednym z trzech włoskich partnerów tego projektu.

Spotkanie w Cremie zakończyło się sukcesem. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń, podjęte zostały nowe decyzje, wyjaśnione zostały pewne problemy nieuniknione w tak dużym projekcie, co na pewno zaprocentuje w niedalekiej przyszłości.

Takie spotkania to nie tylko warsztaty i spotkania robocze nauczycieli, to także nawiązywanie nowych kontaktów i wzajemna integracja. Przed nauczycielami oraz uczniami VI LO kolejne zagraniczne wyjazdy w tym i następnym roku szkolnym.

Ewa Prokopowicz

19 lutego 2024, poniedziałek 17:42
Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno uczestników indywidualnych, jak i grupy.
Wiecej
15 lutego 2024, czwartek 18:06
Joanna zajęła pierwsze miejsce, a Dominika za swój niepowtarzalny występ została wyróżniona.
Wiecej
15 lutego 2024, czwartek 17:42
Dziękujemy za wielkie zainteresowanie akcją :)
Wiecej