Organizacja Roku

2 września 2019 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
20 stycznia – 2 lutego 2020 r. Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie zajęć w klasach III
maj 2020 r. – szczegóły ustali dyrektor CKE Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
26 czerwca 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie