TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

ETAPY REKRUTACJI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w wybranej placówce.

13 maja – 18 czerwca 2019 r.

do godz. 16.00

12 lipca 19 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

2.

Uzupełnienie wniosku o:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dokument z OKE)
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (dokument z OKE)

21 - 25 czerwca 2019 r.

do godz. 16.00

-----------------

3.

Ogłoszenie listy:

 • kandydatów zakwalifikowanych
 • kandydatów niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r.

o godz. 10.00

8 sierpnia 2019 r.

o godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły:

 • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 • dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dokument z OKE)
 • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (dokument z OKE)

do 10 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

16 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

5.

Ogłoszenie listy:

 • kandydatów przyjętych
 • kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

o godz. 10.00

19 sierpnia 2019 r.

o godz. 10.00

 
 
Życzymy dotrzymania terminów, przemyślanych i trafnych wyborów,
radości po ogłoszeniu list przyjętych!