Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice/Opiekunowie Uczniów VI LO.

Informuję, że:

  • z powodu odstąpienia od pracy nauczycieli, wynikającego z zapowiedzianej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcji strajkowej, plan lekcji od 8 kwietnia 2019 r. ulega doraźnej, znacznej zmianie,
  • lekcje odbywać się będą zgodnie z doraźnym planem,
  • dyrekcja, na chwilę obecną, nie dysponuje informacjami, ilu nauczycieli i pracowników przystąpi do akcji strajkowej, poza informacjami wynikającymi ze zmienionego planu lekcji,
  • poza zajęciami dydaktycznymi wynikającymi ze zmienionego planu lekcji, uczniom przebywającym w szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
  • szczegóły nowego planu lakcji odnajdziecie Państwo TU.

O zmianach sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować przez dziennik elektroniczny, stronę internetową, fb.

 Dyrektor