kraje anglojezyczne

W dniu 28 marca 2019 r. odbył się I etap wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych "Test Yourself on the UK and the USA", w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.

Do etapu II zakwalifikowali się uczniowie z klasy Ib, Id oraz Ig:

  • Julia Kalińska
  • Dawid Jasiuk
  • Sara Dakowicz
  • Damian Kloza
  • Mateusz Sulewski
  • Gabriela Frąc
  • Sonia Służyk
  • Zuzanna Warchoł

Serdecznie gratulujemy!

Finał konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:50. Powodzenia w drugiej rundzie!