Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się zgodnie z kalendarzem roku szkolengo.

Sale na spotkania z Wychowawcami/konsultacje - 05.04.2019 r.