UWAGA!

Z zakupem podręczników z języka angielskiego i języka niemieckiego (klasy I) proszę się wstrzymać do rozpoczęcia nauki we wrześniu,
kiedy to nastąpi podział na grupy językowe.

Klasy I

Klasy II

Klasy III