„Szkoła” to nie tylko zajęcia obowiązkowe, to coś więcej. W bieżącym roku szkolnym oferujemy uczniom rozwijające zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury.